BHV Basis
Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf bij een calamiteit adequaat moeten kunnen optreden

Inhoud cursus

De opleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit: Eerste Hulp 1. Niet-spoedeisende Eerste Hulp - Uitwendige wonden - Oogletsels - Kneuzingen en verstuikingen - Botbreuken - Ontwrichtingen - Wervelletsels - Brandwonden 2. Spoedeisende Eerste Hulp - Reanimeren - Gebruik van de AED - Verslikking - Shock - Anginapectoris - Hartinfarct - Beroerte - Epilepsie - Suikerziekte - Hersenschudding. 3. Brandbestrijding en Ontruiming Praktijk: Blussen van een beginnende brand Theorie: Hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt - Welke wijze en met welke middelen kan een brand worden geblust - Gevaren bij het blussen - Samenwerking met externe hulpverleningsdiensten - Welke informatie bij de melding van een incident? - Hoe alarmeren - Rol van de BHV’er bij een ontruiming - Wat staat er in een ontruimingsplan

Duur

2 dagen

Plaats

Terneuzen, Breskens, Kapelle of op uw locatie

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie examen en een praktijkexamen voor beide onderdelen t.w.: Eerste Hulp en Brandbestrijding en Ontruiming. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat Bedrijfshulpverlener naar keuze: NHI of NIBHV

Kosten

Kosten cursus € 299,50 p.p. exclusief certificaat kosten: NHI € 24,50 / NIBHV € 34,50 inclusief cursusboek van de NIBHV, lunch/koffie/thee. Vrijgesteld van BTW op grond van de Wet Omzetbelasting artikel II lid 1 onder o1.

Veiligheidstrainingen
Inschrijven
footer