Veiligheid voor Leidinggevenden (VCA VOL) examen buitenlandse taal
Doelgroep

Leidinggevende die dit certificaat nodig hebben in hun werkomgeving (b.v. in de petrochemische industrie, bouw of groenvoorziening) en de Nederlandse taal niet machtig zijn

Inhoud cursus

Inhoud cursus: De volgende onderwerpen komen in het examen aan de orde: - Arbowet en regelgeving - Risico ongeval en preventie - Gevaarlijke stoffen - Werkvergunningen en besloten ruimtes - Elektriciteit - Werken met gereedschappen en machines - Hijsen, tillen en dragen. Struikelen, uitglijden en lopen. - Werken op hoogte - persoonlijke beschermingsmiddelen

Duur

75 minuten

Plaats

Terneuzen, Kapelle, Oosterhout en op aanvraag op alle locaties mogelijk

Examen

Het examen ( VCA VOL) wordt afgenomen door een door erkend examenbureau. U krijgt 70 vragen en u heeft hiervoor maximaal 75 minuten. Zoals bij alle VCA VOL examens moet 65% van de vragen goed worden beantwoord

Kosten

€ 89,50 p.p. + € 95,00 toeslag buitenlandse taal Vrijgesteld van BTW op grond van de Wet Omzetbelasting artikel II lid 1 onder o1.

Veiligheidstrainingen
Inschrijven
footer